Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „Muzikoterapie i dovádění s dětmi“

Tibetské mísy a další nástroje – využití pro děti (MŠ,ZŠ,ZUŠ i SŠ)

Jak jsem psal v článku o Alikvótních tónech a Netradičních hudebních nástrojích, existují takové nástroje , na které nelze hrát falešně a hrát (si) může každý prakticky okamžitě. Navíc alikvótní tóny vydávají zklidňující frekvence , které jiné nástroje nemají vůbec, nebo jen v omezené šíři. Jak lze využít třeba Tibetské mísy pro děti ? Uvádím pár užitečných informací a odkazů: 

http://www.tibetskemisky.estranky.cz/clanky/Aktualni_akce.html

http://www.miskohrani.cz/

Průvodce a poradce vývojem dítěte

ing. Jana Remerová Vám v rámci projektu

„Kdo si Hraje, nezlobí !“

nabízí prožitkovou akci

„M I S K O V Á N Í“

 

Pro střední školy: Odkaz - ZDE.

———–
Jinak o dalších netradičních hudebních nástrojích a jaké jsou účinky alikvótních tónů – viz více článek blogu: - TADY.

http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/

 Kantor (in Műller 2005) uvádí přehled následujících prostředků využívaných v muzikoterapii: lidské tělo, hlas, hudební nástroje. Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými. Lidský hlas je jedním z nejsilnějších muzikoterapeutických prostředků. Setkáváme se s hlasovou improvizací, rytmizací, melodizací říkadel, zpěv písní, atd. Mezi hudební nástroje využívané při muzikoterapii patří jak nástroje západní kultury (klavír, kytara, atd.), tak nástroje etnické, tradiční, ale také ručně vyráběné.

Díky naší praxi v oboru muzikoterapie považujeme za přínosné užívat tyto nástroje, které jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů: bubny (africké bubny djembe, bonga, šamanské bubny, udu), chřestidla, dřevěné flétny, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonkohry, atd. Hra na některé nástroje nevyžaduje velké schopnosti, a přesto má dostatečný účinek. Klientům se dostává potěšení ze hry. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii, atd.

Hudební nástroje

V naší praxi využíváme tyto hudební nástroje:

  • bubny djembe, šamanské bubny, buben udu, rámový buben
  • perkusivní nástroje (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole, atd.)
  • dřevěné flétny (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna)
  • shakuhachi (japonská bambusová flétna)
  • tibetské mísy, gongy, shanti zvonkohra
  • shrutibox a alikvotní zpěv
  • didgeridoo, brumle
  • a lidský hlas

 misky tib2

misky tib3

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM ŠŤASTNÉ DÍTĚ:

http://www.centrumstastnedite.cz/album/vhodne-nefinancni-dary/tibetske-misy-a-samanske-bubny-jpg/

Dobrý učitel je ten, který ukáže, nasměruje a dále nechá žáka, aby měl prostor a čas zkoušet a hledat. Dá čas jeho rozvoji.

Pozorujme děti a učme se jak dělat věci jednoduše a pořádně.

Pokud chceme, aby děti dodržovaly pravidla, vytvářejme je s nimi.

Když jsou tato pravidla vytvořená společně a demokraticky, děti se jim ochotně podřizují a samy dohlížejí na jejich dodržování.

Pro dobrý psychický vývoj dítěte je důležité přijetí sama sebe jako dobrého hodnotného člověka. Jestli že začne dítě podmiňovat svou hodnotu důkazem, že jsem lepší než druzí, představuje to pro něj velké riziko.Jeho hodnota jakoby spočívala mimo něj, závisí na kvalitách někoho jiného.Takoví lidé pak pochybují stále sami o sobě…

Ohrožení ve vývoji dítěte může spočívat v tom, že se děti učí vyhovět dospělému ze strachu, nebo proto, že je to pro ně výhodné, nikoliv proto, že uznávají smysluplnost a správnost na ně kladených požadavků.

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

Děti ve škole nepotřebují zábavu a hru, jak často chápou alternativní přístupy : klíčem ke kvalitnímu učení je zejména smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku, vlastní aktivita dětí, spolupráce a pohoda.

Základní poselství, které děti při trestání vnímají je: „Násilí je přijatelné. Pokud má člověk velkou moc, pokud je větší a silnější, může druhému ublížit.“

JE VELKÝ ROZDÍL MEZI TRESTEM A PŘIROZENÝM NÁSLEDKEM NĚJAKÉHO ČINU, NEBO CHOVÁNÍ.

Nezbytnou podmínkou úspěsné výchovy je nejen bezpodmínečná láska, ale také respekt a úcta rodičů k dětem a opačně. Tím jim dáme návod spokojeného života.

Když dětem ukazujeme cestu dle svého srdce a ne dle naučených vzorců našich předků (rodičů), nemůžeme se splést… Celý příspěvek »


Netradiční hudební nástroje a zpěv – účinky alikvótních tónů

     Vyšlo již mnoho knih Zdeňka Šimanovského, Vlastimila Marka a dalších autorů, o uklidňující a léčivé moci zvuku a prvků muzikoterapie.  Mne zaujalo pár jiných nástrojů než známější didgeridoo nebo tibetské mísy, a to v USA velmi populární HAPI DRUM (jde o několikatónový melodický kovový buben s alikvotními frekvencemi, dá se vyrobit i podomácku… A taky další nástroje (dostupnější), jako třeba BRUMLE, KONCOVKA, a ten nejdostupnější a nejpřirozenější nástroj – LIDSKÝ HLAS (v tomto článku uvedu i youtube odkaz na alikvótní pěvecký sbor a velmi podnětnou interpretaci Dvořáka !. Jinak uklidňující síla hlasu na novorozence je známá, méně už je známé využití vlastního hlasu pro relaxační techniky a pozitivní vliv u čtení polohlasem spolu s dětmi – více o čtení s dětmi v mém článku blogu: ZDE ).
Další článek na souvidející téma, je o prevenci tzv. burn-out syndromu (vyhoření) : TADY.

     Zde na portále jsem k tomuto tématu našel v sekci wiki, heslo Muzikoterapie. Pro nás co se zde teprve rozkoukáváme: byl jsem překvapen kolik článků na tomto portále je při zadání slova „muzikoterapie“ do místního vyhledávače nahoře uprostřed (nutno pak myší překliknout pod okýnkem, na kolečko (Hledej) „na portále“ – najde všechny zmínky na celém tomto portále, nikoli jen články v jedné sekci. Celý příspěvek »